Konzern    Site Haritası    Drucken    Schriftgröße
Suche

Sie sind hier  Klinik

Klinik

kbo-Kinderzentrum München'de çocuklar ebeveyn-çocuk ünitesine veya çocuk ünitesine alınabilirler. Tedavi yelpazesi somatik ve psikolojik hastalık tabloları ile bedensel engelleri ve bunlardan kaynaklanan fiziksel,

zihinsel ve psikodinamik sorunları kapsamaktadır.

Her iki ünitede de doktorlar, psikologlar, terapistler ve bakım personeli genç hastalarımızla ve yakınları ile ekip halinde ilgilenmektedirler. Tıpkı sosyal pediatri merkezinde olduğu gibi tanılama ve terapi planlamasında çocuk doktoru ve uzman psikolog koordine edici bir fonksiyon (tandem prensibi) üstlenirler.

Hastalar ve aileler kurumun çok çeşitli tanılama ve tedavi yelpazesinden istifade ederler. Burada daima kişiye özel en uygun çözümler hedeflenmelidir. Bu sebeple izlenecek adımlar çocuğun ihtiyaçlarına uygun olarak en iyi şekilde birbirlerine göre ayarlanır.

Uzmanlık ve örgütsel yetkinliğin yanı sıra, ailelere karşılaştıkları bu yaşam durumunda ihtiyaçları doğrultusunda ve empati içerisinde refakat etmek bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu sebepledir ki dinlemek, teselli etmek ve umutları güçlendirmek için zaman ayrılan tek yer çocuk merkezindeki ruhani destek servisi değildir. Kısmen ağır bir kaderle karşı karşıya olan ailelerin buluşması ve paylaşımlarının değeri de gözardı edilemeyecek kadar büyüktür.

Her iki ünitede de bebekler, küçük çocuklar, okul öncesi dönemi çocukları, okul çağındaki çocuklar ile daha büyük çocuklar ve gençler tedavi edilebilmektedir.

 

Startseite