Konzern    Site Haritası    Drucken    Schriftgröße
Suche

Sie sind hier  Tedavi Yelpazesi SPZ

Tedavi Yelpazesi SPZ

  • Risk faktörü olan erken doğanlarda ve yenidoğanlarda gelişim takibi.
  • Epilepsiler ve nöbet şüphesi taşıyan olaylar.
  • Bebeklerin aşırı ağlaması gibi bozukluklar (ağlayan bebekler), erken çocukluk döneminde görülen düzenleme, ilişki ve uyku problemleri, beslenme, yeme ve fiziksel gelişim bozuklukları ile bunların sonucunda oluşan psikososyal bozukluklar ve çocuğun mutluluğunu tehdit eden durumlar - "Ağlayan bebekler için Münih görüşme saatleri".
  • Serebral palsi ve kas hastalıkları gibi nörolojik ve nöromüsküler bozukluklar
  • Genetik Rahatsızlıklar,örn. kromozomal bozukluklar, dismorfik sendromlar.
  • Bilişsel nörolojik bozukluklar, örn. kafa beyin travması, zeka geriliği (öğrenme güçlüğü ve zihinsel bozukluklar) kaynaklı kısmi rahatsızlıklar.
  • Konuşma gelişimi bozuklukları, işitsel algı bozuklukları.
  • Duyusal bozukluklar (İşitme- ve görme bozuklukları).
  • Ailevi ve sosyal risk durumlarının sonucu olarak psikososyal bozukluklar
  • Karmaşık nöropsikolojik ve bilişsel anormalliklerle kombine, çeşitli psikososyal streslere bağlı okul performans bozuklukları.

 

Startseite