Konzern    Site Haritası    Drucken    Schriftgröße
Suche

Sie sind hier  Sosyal Pediatri Merkezi (SPZ)

Sosyal Pediatri Merkezi (SPZ)

kbo-Kinderzentrum München'deki Münih Sosyal Pediatri Merkezi, çocuklarının gelişimine ilişkin soruları olan ebeveynler ve veliler için önemli bir başvuru merkezidir. Bu merkez, gerçekleşme riski bulunan veya tezahür eden engellerin/çoklu engellerin ve gelişim bozukluklarının erken tanı ve tedavisi konusunda uzmanlaşmıştır.

Ebeveynler çocukları için genellikle yerleşik çocuk doktoru veya çocuk klinikleri ve nadiren diğer uzmanlık dallarında çalışan doktorlar tarafından sevk edilerek başvuruda bulunurlar (Başvuru formu SPZ).

Kayıt yaptıran tüm hastalara öncelikle bir anamnez soru formu verilir ve onlardan mevcut olan bulgular istenir. Böylece çifte muayeneler önlenmiş olur ve kbo-Kinderzentrum München'in tanısal ve terapötik kaynakları hedefe yönelik olarak kullanılabilir. Genellikle bütün çocuklar ve gençler öncelikle sosyal pediatri merkezine takdim edilir. Yatarak tedaviye kabul için özel endikasyonlar geçerlidir.

Çocuğunuzun gelişimi nasıl değerlendirilir?

Çocukların gelişimi oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu sebeple çocuğun farklı bakış açılarıyla muayene edilmesi çok önemlidir.

Her çocuk için sabit bir ekip belirlenir. Bu ekip çok nitelikli bir çocuk doktoru ve özel eğitimli bir psikologdan oluşmaktadır ("doktor/psikolog iş birliği). Bu ekip çocuğun en iyi tanısal ve terapötik bakımı almasını garanti altına almak için farklı önlemler koordine ederler. Doktor ve psikologlar kararları hastalarla ve aileleriyle birlikte verirler ve onlara kesintisiz bir şekilde refakat ederler.

Tanılamanın temelini, çocuk hekimi/çocuk nörolojisi ve gelişimsel psikolojik tanı oluşturur. Bu, kurumun diğer uzmanlık alanlarında gerçekleştirilen diğer tanılama yöntemleri ile tamamlanır.

Tüm bulgular doktor/psikolog iş birliği içinde toplanır ve değerlendirilir. Bu zemin üzerinde söz konusu çocuk için özel bir tedavi planı hazırlanır.

Tanı ve tedavide ebeveynlerin ve ailelerin rolü nedir?

Sosyal pediatri çocuğun ve ailesinin bireysel kaynaklarını ve sosyal çevresinin güçlü yönlerini dikkate alarak hareket eder. Amaç, çocuğun, ebeveynlerin ve ailenin hangi güçlü yönlerinin ve bireysel niteliklerinin bir bütün olarak engellerin ve bunların sosyal entegrasyon üzerindeki etkilerinin pozitif bir şekilde aşılmasına katkı sağladığını bulmaktır.

Ebeveynler/veliler terapi sürecine yakından dahil edilirler. Tedavi konseptleri ebeveynlerin günlük yaşamlarına göre hazırlanmaktadır. Hedef, ebeveynlerin engelli çocuklarıyla iletişim becerilerini yeniden kazanmalarını sağlamaktır.

Engelli çocuğun yaşamının farklı dönemlerinde yeni sorunlar ve zor kararların verilmesini gerektiren durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple sosyal pediatri merkezi ailenin uzun vadeli olarak desteklenmesini hedeflemektedir. Çocuk doktoru ve uzman psikologdan oluşan ana ekip çocuğun gelişiminin gözlemlenmesini ve aileye kesintisiz olarak refakat edilmesini uzun vadeli olarak garanti altına alır.

 

Startseite