Konzern    Site Haritası    Drucken    Schriftgröße
Suche

Sie sind hier  Klinik  Kinderzentrum München (Münik Çocuk Merkezi) Bakım ve Eğitim Hizmetleri

Kinderzentrum München (Münik Çocuk Merkezi) Bakım ve Eğitim Hizmetleri

Sosyal pediatri ve gelişim rehabilitasyonu kliniği olarak sağlık sektörünün özel bir kurumuyuz. Bizim hastalarımızın genellikle acil tedavi gerektiren akut bedensel hastalıkları yoktur,

 • onlar bir gelişim geriliği gösterirler,
 • gelişim gecikmesi riskleri daha yüksektir,
 • çoklu engelleri vardır veya
 • davranış bozuklukları gösterirler.

Genellikle erken bebeklik döneminden başlayarak 12 yaşına kadar olan çocuklara hizmet vermekteyiz. Ebeveyn çocuk ünitesindeki bazı hastalarımız ergenliğe ulaşmışlardır.

Çocuğun ebeveyn çocuk merkezine veya çocuk merkezine alınmasına bağlı olarak bakım personelinin ve eğitmenlerin de görevleri değişmektedir.

Çocuk ünitesi

Bakım ve eğitim servisi çocuk merkezinde küçük gruplara yönelik birincil bakım sistemiyle çalışmaktadır. Her grupta 4-5 hasta ile ilgilenilmektedir. Bakım personeli ve eğitmenler akut bakım hizmetlerinden farklı olarak tüm vardiyalarını gruplarında geçirirler. Bakım hizmetlerinin yanı sıra pedagojik faaliyet de gösterirler. Hastalarımızla çeşitli faaliyetlere ve davranış biçimlerine ilişkin uygulamalarda bulunuruz, örn:

 • yeme egzersizleri
 • konsantrasyon çalışması
 • tuvalet eğitimi
 • uyku eğitimi
 • Sınırların ve iş birliği becerilerinin öğrenilmesi

Güne, temel sabah bakımı ve hep birlikte kahvaltı ederek başlanır. Okul çağındaki çocuklara, terapötik olarak gerekmesi halinde ders verilir. Yatılı tedavi gören tüm hastalara güne yayılmış olarak özel olarak ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan terapiler uygulanır. Bu terapilerden bazıları şunlardır;

 • Fizik tedavi
 • Müzik terapisi
 • Ergoterapi
 • Logopedi

Bakım ve eğitim hizmetleri olarak çocuk merkezindeki terapötik meslek grupları ile yakın iş birliği içinde çalışmakta ve her bir çocuk için koyulan hedefleri vaka toplantıları kapsamında görüşmekteyiz. Çocuklar gruplarda iken biz yardımcı terapist olarak faaliyet göstermekteyiz. Hastalarımızın günlük becerilerini destekliyor ve böylece tedavi başarısına ve ikametin kalıcı olmasına katkıda bulunmaktayız.

Hastalarımızın ebeveynleri, yatılı ikamet süresinde çocuklarıyla yoğun temas halinde bulunabilirler. Özellikle düzenleme bozuklukları olan bebekler ve küçük çocuklarda genellikle ebeveynlerden birinin girişi de yapılmaktadır. Ebeveynleri taburcu olduktan sonraki sürece hazırlamak için onları merkezimizde bulundukları süre içinde yönlendirmekteyiz. Kısa vadeli izinler ebeveyn-çocuk bağını desteklemekte, ebeveynlere becerilerini kullanma ve kendilerini çocuklarının taburcu oluşuna hazırlama imkanı sunmaktadır.

Ebeveyn Çocuk Ünitesi

Ebeveyn çocuk merkezine sadece ebeveynlerinden bir tanesi tarafından refakat edilen çocuklar alınmaktadır. Ebeveynler çocuklarına kendi sorumluluklarında bakarlar. Tıpkı çocuk ünitesinde olduğu gibi buradaki hastalar da gün içinde özel olarak kendileri için hazırlanmış olan terapi hizmetlerini alırlar.

Ebeveyn çocuk ünitesinde görev yapan bakım personelinin ağırlık noktası ünitenin ve hasta ikametinin organize edilmesidir. Ayrıca ebeveynlere günlük konulara ilişkin danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Onlara ihtiyaç halinde çocuklarının bakımı konusunda destek oluyor, onlarla hemşirelik bakımı ile ilgili görüşüyor ve onları bilgilendiriyoruz. Bir çocuğun günlük faaliyetlere ilişkin becerileri oyun oynarken de desteklenebileceği için, söz konusu çocuğu en iyi şekilde teşvik etmek için ebeveynleri oyun gereçleri seçimi konusunda bilgilendirmekteyiz.

Doktorların, psikologların yanı sıra ilgili terapistlerin de katıldığı durum değerlendirme görüşmesinde hastanın klinik yaşantısı sırasındaki gözlemlerimizi gündeme getirmekteyiz. Böylece söz konusu çocuğun gelişiminde kaydettiği ilerlemelerin tablosunu tamamlamış oluyoruz.

 

Startseite