Konzern    Site Haritası    Drucken    Schriftgröße
Suche

Sie sind hier  Klinik  Tedavinin ağırlık noktaları

Tedavinin ağırlık noktaları

Sosyal pediatri merkezinin tedaviye yönelik tüm uzmanlık alanları kliniğe de hizmet vermekte ve böylece ortaklaşa kullanılmaktadır. Tedavi genellikle farklı uzmanlık alanlarından birbirlerini tamamlayan, özel olarak kombine edilmiş terapileri kapsamaktadır. Böylelikle çocuğun en iyi şekilde tedavi edilmesi garanti altına alınmış olur.

Kliniğin, hareket bozuklukları, işitme, konuşma ve görme bozuklukları, zihinsel gelişim bozuklukları, fiziksel bozukluklar ve bu bozuklukların kombinasyonlarının görüldüğü çocuklar için tedaviye ilişkin özel ağırlık noktalarından bazıları:

 • Farklı psikoterapötik eğitim videosu ile bakım veren kişilerin etkileşim analizi
 • Ağır yeme bozuklukları olan çocukların tıbbi, psikolojik ve hemşirelik hizmetleri bakımından yoğun bakımı (sıklıkla enteral beslenme)
 • Koklear implant (CI) taşıyan çocukların foniatrik, pediatrik odyolojik, psikolojik ve logopedik takibi
 • Karmaşık hareket bozuklukları ve çoklu engelleri bulunan çocuklarda yoğun tedavi ve ebeveyn rehberliği
 • Davranış bozukluklarıyla birlikte hareket bozuklukları kombinasyonu görülen çocuklar için kombine tedaviler ve psikolojik destekle ebeveyn rehberliği
 • Ciddi vaka teşkil eden epilepsi hastalarının ilaçlarının düzenlenmesi
 • Organik beyne dayalı davranış bozukluğu olan hastalarda spesifik nöro ve psikofarmakolojik tedavi (örn. motorik huzursuzluğu olan zihinsel engelli çocuklarda nöroleptikler ve antikonvülsanlar)
 • Zor ayarlanabilir aktivite ve dikkat bozukluğu olan hastalar için sürekli gidişat gözlemi altında kontrollü ilaç düzenlenmesi
 • Günlük hayata ilişkin yönergeler içeren ebeveynlere yönelik eğitim
 • Genişletilmiş takip planı, aile odaklı tanılama ve bölgedeki psikososyal yardım kurumlarıyla iş birliği
 • İhmal edilen, kötü muameleye ve tacize maruz kalmış, yoğun travma yaşayan çocukların korunması, kriz durumunda müdahale

 

Startseite